audyt
infrastruktury

Czym jest infrastruktura? Czy jest to pojęcie zarezerwowane dla dużych firm? Absolutnie nie! Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność powinien najpierw przeanalizować swoje potrzeby pod kątem infrastruktury. 

na czym polega
audyt infrastruktury?

Pod pojęciem infrastruktura należy rozumieć wszystkie elementy IT wykorzystywane w firmie, od serwerów i sieci informatycznych po laptopy, tablety i telefony. Każdy z tych elementów dobrze dobrany i skonfigurowany może działać na Twoją korzyść, pomóc Ci rozwinąć i usprawnić biznes, natomiast źle przygotowany może stanowić poważne ryzyko nie tylko przestojów w pracy, ale nawet utraty danych czy incydentów bezpieczeństwa.  

Im większa organizacja, tym więcej zasobów będzie potrzebnych, aby zoptymalizować środowisko pracy, natomiast im wcześniej na drodze naszego rozwoju postanowimy poważnie przygotować naszą infrastrukturę, tym mniej bolesne będzie wdrożenie niezbędnych środków bezpieczeństwa.  

I-ht prowadzi audyty infrastruktury pokazujące nie tylko słabe punkty pod kątem zabezpieczeń, ale także możliwości usprawnień w oparciu o najnowszą technologię, które mogą zwiększyć możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa. Wynikiem takiego audytu jest dokument, który może posłużyć za drogowskaz dla rozwoju informatycznego firmy.  

Mamy bogate doświadczenie

Wiemy co robimy. Spędziliśmy nad tym naprawdę sporo czasu, dlatego w tym, co robimy jesteśmy profesjonalistami, którym można zaufać.

ponad 0 godzin

zalety

Pewność zabezpieczeń

Analiza bezpieczeństwa informatycznego, pozwala na świadome podjęcie decyzji, jakie rozwiązania wybrać, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa.

Niezakłócony przepływ internetu

Dobrze dobrana infrastruktura sieciowa zmniejsza ryzyka awarii sieci informatycznej. 

Porządek

Klarowność posiadanych rozwiązań daje większe możliwości świadomego i spójnego rozwoju infrastruktury 

Usprawnienie pracy

Lokalizacja procesów w firmie daje nam możliwość ich optymalizacji i zapewnienia naszym pracownikom wydajniejszych narzędzi do pracy 

audyt
infrastruktury

Czym jest infrastruktura? Czy jest to pojęcie zarezerwowane dla dużych firm? Absolutnie nie! Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność powinien najpierw przeanalizować swoje potrzeby pod kątem infrastruktury. 

na czym polega
audyt infrastruktury?

Pod pojęciem infrastruktura należy rozumieć wszystkie elementy IT wykorzystywane w firmie, od serwerów i sieci informatycznych po laptopy, tablety i telefony. Każdy z tych elementów dobrze dobrany i skonfigurowany może działać na Twoją korzyść, pomóc Ci rozwinąć i usprawnić biznes, natomiast źle przygotowany może stanowić poważne ryzyko nie tylko przestojów w pracy, ale nawet utraty danych czy incydentów bezpieczeństwa.  

Im większa organizacja, tym więcej zasobów będzie potrzebnych, aby zoptymalizować środowisko pracy, natomiast im wcześniej na drodze naszego rozwoju postanowimy poważnie przygotować naszą infrastrukturę, tym mniej bolesne będzie wdrożenie niezbędnych środków bezpieczeństwa.  

I-ht prowadzi audyty infrastruktury pokazujące nie tylko słabe punkty pod kątem zabezpieczeń, ale także możliwości usprawnień w oparciu o najnowszą technologię, które mogą zwiększyć możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa. Wynikiem takiego audytu jest dokument, który może posłużyć za drogowskaz dla rozwoju informatycznego firmy.  

Mamy bogate doświadczenie

Wiemy co robimy. Spędziliśmy nad tym naprawdę sporo czasu, dlatego w tym, co robimy jesteśmy profesjonalistami, którym można zaufać.

ponad 0 godzin

zalety

Pewność zabezpieczeń

Analiza bezpieczeństwa informatycznego, pozwala na świadome podjęcie decyzji, jakie rozwiązania wybrać, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa.

Niezakłócony przepływ internetu

Dobrze dobrana infrastruktura sieciowa zmniejsza ryzyka awarii sieci informatycznej.

Porządek

Klarowność posiadanych rozwiązań daje większe możliwości świadomego
i spójnego rozwoju infrastruktury.

Usprawnienie pracy

Lokalizacja procesów w firmie daje nam możliwość ich optymalizacji i zapewnienia naszym pracownikom wydajniejszych narzędzi do pracy.