Kopie bezpieczeństwa

W IT jest takie powiedzenie: są dwa rodzaje ludzi, ci, którzy robią kopię zapasową i ci, będą. Awaria krytycznych dla funkcjonowania organizacji systemów zdarzy się prędzej czy później, lepiej więc wyjść jej naprzeciw i zabezpieczyć się zanim się wydarzy, minimalizuje to straty i pozwala na szybszy powrót do działania. Kopia zapasowa powinna spełniać kilka podstawowych kryteriów, powinna być:  

  • Automatyczna – nie możemy polegać na sobie, że będziemy pamiętać, żeby kopię wykonać, bo zapomnimy o tym w najmniej odpowiednim momencie. 
  • Periodyczna – powinna być wykonywana w stałych odstępach czasu  
  • Całościowa – powinna obejmować wszystkie najważniejsze dane i w przypadku systemów serwerowych, stan systemu 

Znajdować się poza infrastrukturą produkcyjną – w przypadku totalnych awarii takich jak pożar czy zalanie, powinniśmy mieć dostęp do kopii zapasowej poza zniszczoną infrastrukturą 

Przywracalna w zmierzonym czasie – czas i skuteczność przywracania powinniśmy zmierzyć doświadczalnie i weryfikować periodycznie 

Nie ma jednego najlepszego rozwiązania kopii zapasowej, dlatego każdy system powinien być rozpatrywany indywidualnie.  

Kopie bezpieczeństwa

W IT jest takie powiedzenie: są dwa rodzaje ludzi, ci, którzy robią kopię zapasową i ci, będą. Awaria krytycznych dla funkcjonowania organizacji systemów zdarzy się prędzej czy później, lepiej więc wyjść jej naprzeciw i zabezpieczyć się zanim się wydarzy, minimalizuje to straty i pozwala na szybszy powrót do działania. Kopia zapasowa powinna spełniać kilka podstawowych kryteriów, powinna być:  

  • Automatyczna – nie możemy polegać na sobie, że będziemy pamiętać, żeby kopię wykonać, bo zapomnimy o tym w najmniej odpowiednim momencie. 
  • Periodyczna – powinna być wykonywana w stałych odstępach czasu  
  • Całościowa – powinna obejmować wszystkie najważniejsze dane i w przypadku systemów serwerowych, stan systemu 

Znajdować się poza infrastrukturą produkcyjną – w przypadku totalnych awarii takich jak pożar czy zalanie, powinniśmy mieć dostęp do kopii zapasowej poza zniszczoną infrastrukturą 

Przywracalna w zmierzonym czasie – czas i skuteczność przywracania powinniśmy zmierzyć doświadczalnie i weryfikować periodycznie 

Nie ma jednego najlepszego rozwiązania kopii zapasowej, dlatego każdy system powinien być rozpatrywany indywidualnie.