analiza
logów

Ok, awaria się zdarzyła. Co dalej? Wyciągamy wnioski. 

bezpieczeństwo

Każde urządzenie sieciowe czy serwerowe klasy biznesowej posiada zapis czynności, które wykonuje – dziennik zdarzeń tak zwany log. Analiza logów pozawala bardzo często na wykrycie przyczyn awarii i wyciągnięcie wniosków jak zapobiec im w przyszłości. Logi jednak są stosunkowo ulotne, urządzenia zazwyczaj nie przechowują zapisów z dłuższego okresu czasu, więc porównanie stanów np. sprzed tygodnia – może być niemożliwe. Dlatego odpowiednie przechowywanie logów, jest tak istotne. Nasza oferta daje możliwość zbierania zapisów z urządzeń i magazynowania ich w bezpiecznej lokalizacji, co pozwala na późniejsze analizy.

analiza
logów

Ok, awaria się zdarzyła. Co dalej? Wyciągamy wnioski. 

bezpieczeństwo

Każde urządzenie sieciowe czy serwerowe klasy biznesowej posiada zapis czynności, które wykonuje – dziennik zdarzeń tak zwany log. Analiza logów pozawala bardzo często na wykrycie przyczyn awarii i wyciągnięcie wniosków jak zapobiec im w przyszłości. 

Logi jednak są stosunkowo ulotne, urządzenia zazwyczaj nie przechowują zapisów z dłuższego okresu czasu, więc porównanie stanów np. sprzed tygodnia – może być niemożliwe. Dlatego odpowiednie przechowywanie logów, jest tak istotne.

Nasza oferta daje możliwość zbierania zapisów z urządzeń i magazynowania ich w bezpiecznej lokalizacji, co pozwala na późniejsze analizy.