szkolenia

Każda organizacja jest tak silna, jak jej najsłabszy element. W systemach IT zawsze najbardziej niebezpieczny jest czynnik ludzki.

Oferta szkoleniowa i-ht dedykowana jest dla firm świadomych potrzeby poszerzania kompetencji swojego zespołu, oraz konieczności edukowania o niebezpieczeństwach w sieci.

Oferujemy szkolenia prowadzone przez specjalistów dopasowane do profilu firmy, mające na celu płynne poprawę jakości pracy na wprowadzonych rozwiązaniach oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji, minimalizując wpływ czynnika ludzkiego i możliwości infiltracji sieci przez osoby niepowołane.

Szkolenie kilkuelementowe, dotyczące pracy na aplikacjach
 i usługach pakietów Office 365. Prowadzone zarówno przedwdrożeniowo, jak
i rozszerzająco już po instalacji środowiska w firmie.

Szkolenie poruszające podstawowe kwestie z zakresu bezpieczeństwa mające na celu uczulenie kadry na współczesne zagrożenia.

szkolenia

Każda organizacja jest tak silna, jak jej najsłabszy element. W systemach IT zawsze najbardziej niebezpieczny jest czynnik ludzki.

Oferta szkoleniowa i-ht dedykowana jest dla firm świadomych potrzeby poszerzania kompetencji swojego zespołu, oraz konieczności edukowania
o niebezpieczeństwach w sieci.

Oferujemy szkolenia prowadzone przez specjalistów dopasowane do profilu firmy, mające na celu płynne poprawę jakości pracy na wprowadzonych rozwiązaniach oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji, minimalizując wpływ czynnika ludzkiego i możliwości infiltracji sieci przez osoby niepowołane.

Szkolenie kilkuelementowe, dotyczące pracy na aplikacjach i usługach pakietów Office 365. Prowadzone zarówno przedwdrożeniowo, jak i rozszerzająco już po instalacji środowiska w firmie.

Szkolenie poruszające podstawowe kwestie z zakresu bezpieczeństwa mające na celu uczulenie kadry na współczesne zagrożenia.