RODO

Kto administruje Państwa danymi i jak są one przetwarzane. 

Informacja RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest i-ht sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zdrowej 14/3 w Krakowie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Państwu odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L nr 119).

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres zapewniający ustalenie, obronę bądź dochodzenie roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi serwisu systemów informatycznych na rzecz administratora oraz podmioty publiczne i instytucje uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Administratorem Systemów Informatycznych, który możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@i-ht.pl

aplikacje

Kto administruje Państwa danymi i jak są one przetwarzane. 

Inormacja RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest i-ht sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zdrowej 14/3 w Krakowie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Państwu odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L nr 119).

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres zapewniający ustalenie, obronę bądź dochodzenie roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi serwisu systemów informatycznych na rzecz administratora oraz podmioty publiczne i instytucje uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Administratorem Systemów Informatycznych, który możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@i-ht.pl